e-Podatki

1.5. Ministerstwo Finansów otrzega przed fałszywymi e-mailami z logiem Administracji Podatkowej 2014-02-04


Ministerstwo Finansów ostrzega przed kolejnymi fałszywymi e-mailami z logiem Administracji Podatkowej. Ani Ministerstwo ani oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej.

Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok. Treść e-maila wskazuje, że celem działania jego autora jest wyłudzenie od osoby, która go otrzymała, danych, poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing).

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość złożenia doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)