e-Podatki

1.1. Rząd przyjął projekt zmian w VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką 2014-02-04


W dniu 28 stycznia br. rząd przyjął projekt zmian w VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Zgodnie z nim od samochodów osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. podatku.

Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych "z kratką", które uzyskają homologację samochodu ciężarowego. Z początkiem 2014 r. wygasła bowiem zgoda Brukseli na stosowanie wcześniejszych ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy oraz VAT na paliwa do takich aut. Resort finansów zwrócił się co prawda do UE o pozwolenie na wprowadzenie kolejnych ograniczeń, jednak na decyzję czekano do połowy grudnia 2013 r.

Z przyjętego przez rząd projektu wynika, że firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych.

Pełne odliczenie ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Możliwość odliczania 50-proc. kwoty VAT od paliw kupowanych do napędu pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i do celów prywatnych ma być zawieszona do 30 czerwca 2015 r. Okres przejściowy nie dotyczyłby wydatków na paliwa do samochodów, które są wykorzystywane w 100 proc. do działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: PAP)