e-Podatki

2.2. Wirtualne biura nie podobają się urzędnikom 2014-01-28


Zarejestrowanie działalności pod adresem tzw. wirtualnego biura? Wydaje się proste. Niestety przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, spotykają się z utrudnieniami ze strony organów podatkowych. Sprawą zajęła się Rzecznik Praw Obywatelskich, która zaapelowała do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z usług takiego biura, mają problemy z uzyskaniem numeru identyfikacji podatkowej. Organy prowadzą najpierw długotrwałe postępowanie, które często kończy się wydaniem decyzji o odmowie nadania NIP. Dodatkowo, organy podatkowe stosują niejednolite praktyki w skali całego kraju w zakresie procedury nadania NIP. Przedsiębiorcy często decydują się więc na rejestrację firmy w dużym mieście. Rzecznik zauważyła, że w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wśród zamkniętego katalogu przesłanek uzasadniających wydanie decyzji o odmowie nadania NIP nie znajduje się wskazanie przez podatnika jako siedziby adresu biura wirtualnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie w sprawie nadania NIP powinno ograniczyć się do badania kompletności i formy zgłoszenia identyfikacyjnego. Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Dostrzegając konieczność przeciwdziałania nieuczciwym praktykom polegającym na wykorzystywaniu wirtualnych biur w celu unikania opodatkowania, nie można zgodzić się z praktyką organów podatkowych, zmierzającą do odmowy nadania NIP tylko dlatego, że przedsiębiorca rejestruje działalność pod adresem biura wirtualnego. Obecnie podatnicy coraz częściej decydują się na korzystanie z biur wirtualnych. Docelowo takie rozwiązanie zmierza do ograniczenia kosztów obsługi biurowej. Działania organów podatkowych nie powinny stanowić utrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Rzecznik zwróciła się więc do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu, a także o przekazanie danych statystycznych na temat liczby wydanych decyzji o odmowie nadania NIP osobom rejestrującym działalność gospodarczą pod adresem biura wirtualnego w okresie ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem informacji czy decyzja jest prawomocna, wskazaniem rejonizacji organu podatkowego oraz adresata decyzji.

(Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich)