e-Podatki

2.1. Ordynacja podatkowa powinna być przejrzysta i efektywna 2014-01-28


Ordynacja podatkowa musi być przyjazna i bezpieczna dla uczciwych podatników, zapewniać ochronę praw przedsiębiorców oraz pozwolić na skuteczny i tani wymiar oraz egzekucję zobowiązań. Nad tym, w jaki sposób ordynacja podatkowa może zapewnić skuteczność systemu podatkowego dla uczciwej konkurencji, jakie powinny być ramy nowej ordynacji oraz czy przepisy ordynacji zapewnią skuteczną ochronę praw przedsiębiorców dyskutowano w dniu 23 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim podczas seminarium eksperckiego "Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa".

Inicjatorem i gospodarzem debaty był Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele nauki, wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej oraz prawnicy, doradcy podatkowi i ekonomiści.

Wśród prelegentów znalazł się Andrzej Nikończyk, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, który przedstawił pożądane warunki brzegowe nowej ordynacji podatkowej oraz postulaty przedsiębiorców dotyczące koniecznych zmian.

Uwagi oraz wnioski z dyskusji stanowić będą wkład do stworzenia nowej ordynacji, realizującej podnoszone postulaty.

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)