e-Podatki

2.2. Co dalej z oskładkowaniem umów cywilnoprawnych 2014-01-21


Rząd zamierza oskładkować nie tylko umowy zlecenia, zapowiada również objęcie ubezpieczeniem społecznym umowy o dzieło.

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan wyjaśnia, że ubezpieczenie osoby realizującej umowę o dzieło, zgodnie z opinią zarówno ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak i Konfederacji Lewiatan, nie przystaje do systemu ubezpieczeń społecznych, w którym uwzględnia się okres wykonywania pracy jako okres ubezpieczenia.

Między stronami umowy o dzieło nie występuje jakikolwiek stosunek zależności lub podporządkowania. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, co oznacza, że zlecający może jej nie przyjąć, wykonawca może odstąpić od jej wykonania, może więc nie dojść do zapłaty. Nie można również ustalić czasu wykonania dzieła, jak również miejsca jego wykonania.

Mordasiewicz wyjaśnia, że umowa o dzieło ma swoją definicję prawną i tworzenie katalogu prac, które mogą być uznane za dzieła nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ trudno jest wyczerpać wszystkie przypadki, które mogą występować w rzeczywistości.

Obciążenie umów o dzieło składkami na ubezpieczenia społeczne spowoduje, że wzrośnie ich koszt. Oznacza to wyższe ceny dla zamawiających i niższe dochody netto dla wykonawców.

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)