e-Podatki

1.3. Zmiana wzoru VAT-11 2014-01-14


Zmieniony zostanie wzór deklaracji podatkowej VAT-11. Zostanie on dostosowany do zmian wprowadzonych z początkiem 2014 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają przede wszystkim charakter techniczny i redakcyjny i wynikają z projektu rozporządzenia (z 2 stycznia 2014 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu. Nowy wzór ma mieć zastosowanie od 1 lutego 2014 r.

W deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (formularz VAT-11) zmienione zostanie nazewnictwo kilku pozycji.

Zamiast zapisu: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością” wprowadzone zostanie pouczenie: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

(Źródło: podatki.biz)