e-Podatki

2.1. Co dalej z leasingiem 2014-01-14


Projekt nowelizacji ustawy o VAT podlega nadal konsultacjom społecznym, ale wzbudza już wiele kontrowersji. Chodzi o planowane zmiany w zasadach odliczania podatku VAT dotyczące m.in. leasingowanych aut firmowych. Zastrzeżenia do projektu zgłosił m.in. Związek Polskiego Leasingu. Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu przypomina, że podstawą zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów działań jest decyzja Rady UE.

Wynika z niej, że w przypadku silnikowych pojazdów drogowych, w tym także osobowych, wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT od: zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu, a także odliczenia podatku VAT, naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami, włączając w to paliwo. Rada UE upoważniła jednak Polskę do ograniczenia do 50 proc. prawa do odliczenia podatku VAT W przypadku samochodów osobowych oraz grupy samochodów ciężarowych, o określonej liczbie miejsc siedzących i dopuszczalnej ładowności.

- O ile z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję, aby podatnicy wykorzystujący pojazdy wyłącznie w działalności gospodarczej mieli prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, o tyle zupełnie niezrozumiały jest dla nas drugi zapis – komentuje Andrzej Sugajski. - Chodzi o propozycję wprowadzenia „okresu przejściowego”, aż do 30 czerwca 2015 r., w którym całkowicie wyłączone zostałoby prawo podatników do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów, o których wyżej mowa.

Jeśli chodzi o odliczenie VAT od samochodów osobowych, przewidywane przepisy pokrywałaby się z obecnie obowiązującymi przepisami. Natomiast w pozostałych przypadkach (samochody ciężarowe o określonej liczbie miejsc siedzących i dopuszczalnej ładowności) podatnicy, którym dzisiaj przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, przez okres ponad roku, byliby całkowicie pozbawieni tego prawa, pomimo że Polska została upoważniona do ograniczenia odliczenia jedynie do 50 proc. „Dodatkowo zwracamy uwagę, że brakuje konkretnej daty wejścia w życie nowych przepisów, co buduje atmosferę niepewności wśród przedsiębiorców zainteresowanych zakupami pojazdów”.

(Źródło: wnp.pl)