e-Podatki

1.5. Przedłużono obowiązywanie przepisów dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej 2014-01-07


Do dnia 30 czerwca 2014 r. przedłużono obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Rada Ministrów w dniu 20 grudnia br. przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1540) opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2013 r. poz. 1648. Zgodnie z nim po dniu 31 grudnia 2013 r. aż do dnia 30 czerwca 2014 r. możliwe będzie nadal udzielanie przez jednostki samorządu terytorialnego zwolnień z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927, z późn. zm.).

(Źródło: Ministerstwo Finansów)