e-Podatki

2.1. Rosną zaległości finansowe przedsiębiorców wobec sektora finansów publicznych 2014-01-07


Coraz więcej przedsiębiorców ma problemy z regulowaniem płatności na rzecz sektora finansów publicznych. Minister Finansów przedstawił informacje o zaległościach finansowych przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych. Dane obejmują przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, spółki nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Informacja o zaległościach finansowych ukazuje skalę zadłużenia przedsiębiorców i ma na celu ustalenie potencjalnej wielkości pomocy publicznej. Część przedsiębiorców, posiadających zaległości we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych, nie mogąc uregulować ww. zaległości występuje o udzielenie pomocy publicznej – np. w formie rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności.

Zaległości przedsiębiorców na 31 grudnia 2011 r., łącznie z zaległościami, które na skutek działań podjętych przez organy zobowiązane do poboru należności nie uległy przedawnieniu wyniosły 41 153 mln zł, co stanowi 2,69 proc. PKB za rok 2011, w tym:
  • zaległości wobec organów skarbowych – 49,47 proc. całości,
  • zaległości wobec ZUS – 35,97 proc. całości,
  • zaległości wobec jednostek samorządu terytorialnego – 7,13 proc.,
  • zaległości wobec organów celnych – 6,37 proc.
Zaległości przedsiębiorców prowadzących czynnie działalność gospodarczą na 31 grudnia 2012 r., łącznie z zaległościami, które na skutek działań podjętych przez organy zobowiązane do poboru należności nie uległy przedawnieniu, wyniosły 50 166 mln zł, co stanowi 3,14 PKB za rok 2012.

Największe zaległości odnotowały:
  • organy skarbowe – 48,06 proc. całości,
  • ZUS – 37,13 proc.,
  • jednostki samorządu terytorialnego – 8,2 proc.,
  • organy celne - 5,66 proc. całości.
Największy przyrost zaległości w stosunku do roku 2011 odnotował ZUS – o 3,8 mld zł, organy skarbowe – o 3,75 mld zł oraz jednostki samorządu terytorialnego – o 1,2 mld zł.

Największą natomiast dynamikę wzrostu zaległości od 2011 r. odnotowują jednostki samorządu terytorialnego. Zaległości wzrosły bowiem aż o 41 proc.

(Źródło: Kancelaria Premiera Rady Ministrów)