e-Podatki

2.1. Czy zakres wydawanych interpretacji indywidualnych zostanie zawężony? 2013-12-17


Czy Ministerstwo Finansów planuje pozbawić podatników prawa do uzyskania interpretacji indywidualnej, dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego? Zwracają uwagę na to eksperci Pracodawców RP.

W założeniach skierowanego do konsultacji projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw planuje się zawęzić zakres wydawanych interpretacji indywidualnych. W przedstawionych założeniach Ministerstwo Finansów chce, aby podatnicy mieli prawo do złożenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej tylko co do zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiło. Obecnie podatnicy mają takie prawo także w sprawach dotyczących zaistniałego stanu faktycznego, dzięki czemu przedsiębiorca ma prawo do skorygowania swoich rozliczeń.

Eksperci Pracodawców RP nie zgadzają się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym instytucja interpretacji indywidualnych powinna stanowić pomoc przy wypełnianiu przyszłych obowiązków podatkowych, a nie być narzędziem do weryfikacji przeprowadzonych już rozliczeń.

Zdaniem ekspertów Organizacji pozbawienie przedsiębiorców możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego może spowodować, że – z uwagi na rozbieżności interpretacyjne – nie dokonają oni stosownych korekt deklaracji podatkowych i nie będą w stanie wykazać prawidłowej kwoty podatku. Eksperci zauważają, że planowane założenia, zamiast uprościć system podatkowy w Polsce, doprowadzą do kolejnych komplikacji prawnych. Podkreślają też, że to nie jedyna zmiana ograniczająca prawa podatników.

– Ministerstwo Finansów przedstawiło prawie 150 propozycji zmian. W założeniach projektu ustawy proponuje się m.in. rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających, zwiększenie katalogu możliwości wszczęcia kontroli podatkowych bez doręczania zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia oraz odstąpienie od doręczania kontrolowanemu załączników do protokołu kontroli. To bardzo niepokojąca tendencja – dodają eksperci Organizacji.

(Źródło: Pracodawcy RP)