e-Podatki

1.3. Czy fiskus może wymierzać sankcyjny podatek od ukrytych dochodów? Kolejne pytanie w TK 2013-12-17


Czy urzędy skarbowe mogą wymierzać 75-procentowy podatek od nieujawnionych przychodów? Trybunał Konstytucyjny orzekał już w tej sprawie w dniu 18 lipca 2013 r. (SK 18/09). Zajmował się jednak wówczas zaskarżonym przepisem tylko w brzmieniu obowiązującym od 1998 r. do końca 2006 r.

Orzekł wtedy, że art. 20 ust. 3 ustawy o PIT jest niezgodny z konstytucją. Zgodnie z tym przepisem urzędy skarbowe ustalały wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego majątku.
Po wyroku sądy zaczęły hurtem uchylać decyzje urzędów skarbowych wymierzające 75-procentowy podatek, a jeśli w sprawie zapadł już wyrok sądu pierwszej instancji, to Naczelny Sąd Administracyjny uchylał i takie wyroki.

Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim skierował do TK pytanie, czy ten sam przepis jest niezgodny z konstytucją również w obecnym brzmieniu, tj. począwszy od 2007 r. Najpewniej Trybunał orzeknie podobnie, ponieważ od 2006 r. zaskarżony przepis zmienił się tylko nieznacznie.

Zdaniem gorzowskiego WSA, do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w tej sprawie, sądy nie mogą uchylać decyzji wydanych po 31 grudnia 2006 r., nawet jeśli są przekonane o niekonstytucyjności przepisu. Dopóki bowiem TK wprost tego nie powie, obowiązuje zasada tzw. domniemania konstytucyjności, co oznacza, że sąd nie można sam z góry założyć, że przepis jest niekonstytucyjny.

Niekonstytucyjny przepis w brzmieniu obowiązującym od 1998 r. do końca 2006 r. przestał obowiązywać 27 sierpnia br., po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw lipcowego wyroku Trybunału. Nie wiadomo jeszcze, kiedy TK rozpatrzy pytanie gorzowskiego sądu.

(Źródło: PAP)