e-Podatki

1.4. Ubezpieczenie społeczne rolników w 2014 r. 2013-12-17


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w I kwartale 2014 roku miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wyniesie 42 zł za każdą podlegającą ubezpieczeniu osobę. Stawki pozostają bez zmian w porównaniu do IV kwartału 2013r.. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie natomiast 83 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wyniesie w okresie od stycznia do marca 2014 r. 42 zł. Dla osób objętych ubezpieczeniem w ograniczonym zakresie stawka to 14 zł (1/3 pełnej wysokości składki).

Miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie w tym czasie 83 zł (10 proc. podstawowej emerytury obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału).

Wyższą składkę zapłacą osoby z gospodarstw rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe płacić mają dodatkowo:

  • 100 zł (12 proc. podstawowej emerytury; dla gospodarstw o powierzchni do 100 ha);
  • 199 zł (24 proc. podstawowej emerytury; dla gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha, maksymalnie do 150 ha);
  • 299 zł (36 proc. emerytury podstawowej; dla gospodarstw o powierzchni powyżej 150 ha, maksymalne do 300 ha);
  • 399 zł (48 proc. podstawowej emerytury; dla gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha).

Składki za obecny (IV) kwartał powinny być zapłacone do końca stycznia 2014 r.

(Źródło: KRUS, podatki.biz)