e-Podatki

1.3. Zmiany dot. podatku od spadków i darowizn w Senacie 2013-12-10


W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na 45. posiedzeniu zbierze się Senat. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powstałą na bazie projektu senackiego.

Ustawa ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on w 2011 r. (sygn. P 36/10), że zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę, zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione), wprowadzona 1 stycznia 2007 r., jest niezgodna z Konstytucją.

Zgodnie z proponowanymi zmianami osoba zaliczana do III grupy podatkowej, która przed 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, będzie miała prawo do ulgi podatkowej, jeżeli po tej dacie nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy m.in. budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

(Źródło: senat.gov.pl)