e-Podatki

1.5. MF: średnia cena tony miedzi i srebra 2013-12-10


Minister finansów w obwieszczeniu z 4 grudnia 2013 r. (M.P. z 9.12.2013 r., poz. 987). ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w listopadzie 2013 r. Na ich podstawie m.in. oblicza się wysokość stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi w listopadzie wyniosła 21.929 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 2.071 zł.

Jeżeli ceny te są wyższe od progów ustawowych, firmy wydobywające powinny odprowadzić podatek obliczony według wzoru wynikającego z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

(Źródło: rcl.gov.pl)