e-Podatki

1.4. Identyfikator NIP i numer REGON nadawany automatycznie 2013-12-10


Podmiotom wpisanym do KRS identyfikator NIP i numer REGON ma być nadawany automatycznie. Resort sprawiedliwości przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Podkreśla on, że czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie skrócony o 17 dni. Nowe przepisy mają wejść w życie w październiku 2014 r.

Ministerstwo zapowiada wprowadzenie rozwiązania, które będzie polegało na nadawaniu podmiotom wpisanym do KRS identyfikatora NIP i numeru REGON (w oparciu o dane przekazane z bazy KRS do CRP KEP i rejestru GUS) automatycznie – po dokonaniu wpisu do KRS. Nie będzie już niezbędne wydanie przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie.

Projektodawca tłumaczy, że „Wskutek wprowadzenia projektowanych rozwiązań podmiot już w dniu dokonania wpisu do KRS otrzymywałby identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON i mógłby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”.

Do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zostanie dołączona zasada, zgodnie z którą większość podmiotów podlegających wpisowi do KRS (które uzyskają status podatnika, płatnika podatków bądź składek) i równocześnie wpisowi do ewidencji podatkowej – zwolniona zostanie z obowiązku odrębnego dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 października 2013 r.) o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 października 2014 r.

(Źródło: podatki.biz)