e-Podatki

1.2. VAT na książki w TK 2013-12-10


Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zwracając uwagę na to, że różne stawki podatku VAT na wydawnictwa elektroniczne i tradycyjne są niekonstytucyjne

Drukowane książki obłożone są podatkiem VAT w wysokości 5 proc., gazety i czasopisma – 8 procent, natomiast takie same wydawnictwa w formie elektronicznej aż 23-procentową stawką.

Elektroniczne publikacje powinny być traktowane jak wszystkie inne książki. Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Mirosław Wróbel przypomina, że w tym zwolnieniu podatkowym chodzi o promowanie wartości intelektualnej, edukacyjnej kulturalnej, a nie konkretnego fizycznego nośnika.

Jak dodaje rozmówca IAR różne stawki podatkowe dyskryminują także część Polaków. Chodzi między innymi o wydawców oraz część czytelników, szczególnie osoby starsze i słabo widzące, które dzięki elektronicznej formie książki mogą powiększyć tekst.

(Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa)