e-Podatki

1.2. Zmiany w formularzach NIP 2013-12-03


Od 2014 r. zmienione zostaną formularze NIP oraz zgłoszenia ZAP-3. Zrezygnowano z publikowania dwóch załączników do zgłoszeń NIP-7 i NIP-2: informacji o rachunkach (NIP-B) oraz informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C). Pozostałe zmiany mają charakter przede wszystkim redakcyjny.

Wprowadzenie zmian wynika z projektu rozporządzenia z 19 listopada 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2014 r. Przestanie obowiązywać wówczas dotychczasowe rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 298, poz. 1765, z późn. zm.). 

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „rezygnacja z formularza NIP-B i NIP-C podyktowana jest umożliwieniem z dniem 1 lipca 2013 r. osobom fizycznym będącym podatnikami złożenia formularza NIP-7 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym samym wykorzystaniem możliwości interaktywnych formularzy poprzez dodawanie (bez zmiany numeracji pozostałych pozycji formularza) w miarę potrzeb wierszy w zakresie informacji dotyczących rachunków bankowych i miejsc prowadzenia działalności” .

W przypadku pozostałych formularzy (NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-2/A i NIP-D) zmiany mają charakter głównie techniczny.

(Źródło: podatki.biz)