e-Podatki

1.1. Wymiana informacji podatkowych między Rzeczypospolitą Polską a Bermudami 2013-12-03


W dniu 25 listopada 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych i od osób prawnych.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy).

W umowie, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, uregulowano m.in. zasady prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenia kosztów udzielenia informacji oraz zachowania ich poufności.

Dokument sporządzono w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, spełnia więc aktualne standardy w tej dziedzinie.

Tekst umowy jest dostępny na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków / Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)