e-Podatki

1.4. Nowe formularze PIT 2013-11-26


Znane są już wzory nowych formularzy deklaracji podatkowych, które posłużą do rozliczenia podatków dochodowych od osób fizycznych za 2013 rok. Wzory zostaną dostosowane do wcześniejszych zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (usuniętych zostanie część pól służących do wpisywania danych identyfikacyjnych).

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem ministra finansów w sprawie określania wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W załącznikach do tego rozporządzenia znalazły się wzory nowych deklaracji. Zmiany pojawiły się w formularzach:

  • PIT-40– roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
  • PIT-36, PIT-37, PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty ) – dotyczący przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.załączników do deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L

oraz załącznikach do nich:

  • PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym; jest to załącznik do deklaracji PIT-28, PIT-38, PIT-37),
  • PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychody) i od podatku w roku podatkowym,
  • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
  • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Z wzorów PIT usunięte zostanie ponadto oświadczenie o znajomości Kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do odpowiedzialności za podawanie fałszywych informacji. Zamiast oświadczeń pojawią się pouczenia.

Z nowymi wzorami można zapoznać się pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1358/D2013000135801.pdf

(Źródło: podatki.biz; bankier.pl)