e-Podatki

1.2. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn 2013-11-26


W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowe przepisy są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. Nowelizacja wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. i przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej (tj. dalekich krewnych i osób niespokrewnionych), które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie.

Oznacza to przywrócenie ulgi mieszkaniowej polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2 jej powierzchni użytkowej.

Podatnicy, którzy mają prawo do ulgi, będą mogli zgłosić chęć skorzystania z niej i wnioskować o ponowne naliczenie podatku do 31 grudnia 2014 r. (wcześniej proponowano termin do 31 grudnia 2013 r.

Nowelizacja wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. o niekonstytucyjności przyjętego w 2006 r. przepisu likwidującego tę ulgę. Ustawodawca nie uwzględnił wówczas ulgi podatkowej przy nabyciu nieruchomości w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które "do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy". Pierwsze czytanie projektu odbyło się 26 września 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, a drugie 20 listopada 2013 r. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

(Źródło: PAP)