e-Podatki

1.4. Rozszerzono gwarancje de minimis 2013-11-19


Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z 22 bankami umowy rozszerzające gwarancje de minimis także na kredyty rozwojowe i inwestycyjne. Dotychczas takim zabezpieczeniem objęte mogły być tylko kredyty obrotowe. Gwarancje mają być udzielane od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 r.

Podczas ostatnich ośmiu miesięcy z gwarancji de minimis skorzystało 26 tysięcy przedsiębiorstw, a wartość zabezpieczonych w ten sposób kredytów wynosi ok. 9 mld zł. Do początku listopada 2013 roku BGK udzielił w sumie gwarancji na sumę 5,15 mld zł.

Do tej pory gwarancjami BGK objęte mogły być jedynie kredyty obrotowe, powiązane z finansowaniem bieżącej działalności. Program zostanie poszerzony o kredyty inwestycyjne i rozwojowe. Nie zmienią się natomiast procedury ubiegania się o gwarancje – firma będzie mogła więc złożyć wniosek o zabezpieczenie w banku, w którym stara się o kredyt.

Z podpisanych z bankami umów wynika, że w przypadku chęci skorzystania z nowych gwarancji celem kredytu będą mogły być inwestycje lub wydatki wpływające na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Maksymalny okres gwarancji przewidziano na 99 miesięcy. Maksymalna kwota gwarancji to 3,5 mln zł (nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu).

(Źródło: podatki.biz)