e-Podatki

1.1. Świadczenie przyznane z powodu uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania bez PIT 2013-11-19


Z projektu (z 17 października 2013 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wynika, że przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania świadczenia przyznanego stronie w efekcie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania zostaną doprecyzowane. Ustawa miałaby, poza kilkoma wyjątkami, wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Jak uzasadnia resort, „zaproponowano zmianę do ustawy PIT zwalniającą kwoty otrzymane na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, co w praktyce uwzględnia przyjmowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych”.

Zwolnienie ma dotyczyć konkretnie uwzględnienia skargi dotyczącej postępowania merytorycznego, w którym doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Skarżącemu może być wówczas przyznana kwota w wysokości 2–20 tys. zł. Dodatkowo skarżący może dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym.

(Źródło: podatki.biz)