e-Podatki

1.4. Zmiana formularza PIT-2K 2013-11-12


W dniu 21 listopada br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K. Zmiany mają charakter techniczny. Traci moc obowiązujące do tego czasu rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. Formularz będzie miał zastosowanie do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego w okresie od 1 stycznia 2013 r. Przez dwa tygodnie będzie można jednak korzystać jeszcze ze „starego” wzoru.

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Zmienią się m.in. nazwy niektórych pól. Usunięto część pól przeznaczonych na wpisanie danych adresowych podatnika.

W formularzu nie będzie już również oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do odpowiedzialności za podanie fałszywych danych. Zostanie ono zastąpione pouczenie o tego rodzaju odpowiedzialności.

(Źródło: podatki.biz)