e-Podatki

2.1. Syndycy i sędziowie przeciw zwracaniu VAT za dłużników 2013-11-12


Syndycy i sędziowie skrytykowali obowiązek zwracania VAT za dłużników. Od stycznia br. syndycy korygują VAT za upadłego dłużnika, jeśli ten nie zapłacił kontrahentowi za dostawę w ciągu 150 dni. Obowiązek ten skrytykowano podczas V Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2013.

Zgodnie z art. 89b ustawy o VAT dłużnicy powinni zwracać do urzędu skarbowego odliczony wcześniej przez nich podatek VAT, jeśli nie zapłacili kontrahentowi za dostarczone towary i usługi w ciągu 150 dni.

Obowiązkiem tym obarczono wszystkich przedsiębiorców po to, aby zapobiegać zatorom płatniczym. Syndycy nie spodziewali się jednak, że obowiązek ten spadnie również na nich. Jeśli nie skorygują VAT i nie zwrócą go urzędowi skarbowemu, grozi im odpowiedzialność karna z kodeksu karnego skarbowego. Sędziowie komisarze prowadzący postępowanie upadłościowe są jednak przeciwni temu, by syndycy korygowali VAT i zwracali go urzędowi skarbowemu z masy upadłości.

Zdaniem sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej Jarosława Horobiowskiego sędzia komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe może zakwestionować taki obowiązek korekty i zażądać od syndyka, by domagał się od Skarbu Państwa zwrotu skorygowanego podatku. Chociaż zdarzają się przypadki, że syndycy uginają się przed fiskusem i korygują VAT za dłużnika, gdy ten nie zapłacił kontrahentom w ciągu 150 dni i dlatego - jak poinformował Horobiowski - sędziowie wrocławskiego sądu pracują nad ujednoliceniem wzoru postanowienia, które będzie podkładką dla syndyków w ewentualnym sporze z urzędem skarbowym.

Horobiowski poinformował również, w jaki sposób syndycy w praktyce radzą sobie z tym problemem. Najpierw występują do sędziego komisarza o uwzględnienie zobowiązań z tytułu skorygowanego VAT na liście zobowiązań masy upadłości. Sędzia wniosek oddala, ale sędziowskiego postanowienia nikt już nie śmie kwestionować - nawet urząd skarbowy.

"Niewątpliwie przepis, który wprowadzono od tego roku jest wadliwy i trzeba go jak najszybciej zmienić" - podsumował Horobiowski.

(Źródło: PAP)