e-Podatki

1.2. W 2014 r. nie będzie obniżki podatku VAT 2013-11-12


W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą w najbliższych latach stawki podatku VAT zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Pierwotnie planowano obniżenie ich w przyszłym roku do poziomu z 2010 r.

W 2011 r. rząd podnosząc VAT o 1 pkt proc., zapowiadał obniżkę tego podatku po trzech latach, czyli w 2014 r. i taki też zapis znajduje się w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług. Aby utrzymać obecne stawki do 2016 r., o czym zdecydował rząd, konieczne było znowelizowanie ustawy o VAT. Gdyby tego nie zrobiono, w przyszłym roku stawki VAT wróciłyby do poziomu z 2010 r. Stawka podstawowa wyniosłaby więc 22 proc.

Przyjęto również poprawki opracowane przez klub PO, m.in. w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W ustawie tej znalazło się odesłanie do przepisów, które zakładają tzw. opcję wariantową podwyżki VAT. W nowelizacji ustawy o VAT wyeliminowano jednak tę opcję, należało więc uchylić analogiczny przepis z ustawy pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Zgodnie z drugą poprawką zmiana wejdzie w życie 31 stycznia 2013 r. (pierwotnie część przepisów miała wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a część 31 grudnia 2013 r.).

(Źródło: PAP)