e-Podatki

2.1. IKE i IKZE bardziej atrakcyjne pod względem podatkowym 2013-11-05


Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dwie części III filara, nie cieszą się wśród Polaków zbyt dużą popularnością. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że system ten powinien być bardziej atrakcyjny pod względem podatkowym. Konieczne jest również podjęcie działań upowszechniających wiedzę na jego temat.

Z ostatnich danych KNF wynika, że na koniec czerwca 2013 r. IKE posiadało 816 tys. osób, czyli 5,3 proc. ogółu osób aktywnych zawodowo, natomiast IKZE 509 tys. osób (3,3 proc. aktywnych zawodowo). Aktywa IKE wynosiły 3,8 mld zł, a aktywa IKZE zaledwie 0,08 mld zł.

„Nieodzowne jest dalsze podejmowanie działań obejmujących konsekwentne upowszechnianie wiedzy o konieczności uzupełniania poprzez własne oszczędności emerytury uzyskiwanej z I i II filaru, kształtowanie świadomości przyszłych emerytów co do przewidywanej wysokości świadczeń, edukację finansową, skierowaną głównie do osób młodych, ukierunkowaną na uświadamianie korzyści wynikających z wczesnego rozpoczęcia systematycznego gromadzenia środków emerytalnych” – przekonuje KNF.

Komisja już jakiś czas temu proponowała uatrakcyjnienie systemu poprzez zmiany w zasadach opodatkowania. We wrześniu rząd zarekomendował kilka zmian w tym zakresie. Wypłaty z IKZE miałyby być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na poziomie 10 proc. (obecnie według skali podatkowej 18 i 32 proc. obowiązującej w momencie wypłaty świadczenia).

Uproszczone miałyby zostać również zasady ustalania wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE – wprowadzony zostanie roczny limit na poziomie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce rynkowej.

(Źródło: podatki.biz)