e-Podatki

1.5. Różna płaca minimalna w zależności od regionu lub branży 2013-11-05


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponował dyskusję na temat możliwości zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od regionu lub branży.

Poinformował o tym "Dziennik Gazeta Prawna". Według gazety, pomysł nie ma wielu entuzjastów. Dla pracodawców to niepotrzebne ryzyko, dla związkowców niekonsekwencja rządu.

Zróżnicowane płace minimalne miałyby funkcjonować poza systemem ogólnopolskim i być wyższe niż najniższe wynagrodzenie, ustalane na szczeblu centralnym. Jerzy Wratny z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych podkreśla, że taki model jest możliwy ale trudno go będzie zrealizować. Regionalne reprezentacje związków zawodowych, a zwłaszcza organizacji pracodawców, nie są silne i nie mają odpowiedniego mandatu.

Przedstawiciele pracowników są zaskoczeni propozycją ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i oceniają ją krytycznie. Uważają oni, że różnicowanie płacy minimalnej może naruszać zasadę równego traktowania.

(Źródło: IAR)