e-Podatki

1.3. Prostszy wniosek o rozliczenie w formie karty podatkowej 2013-11-05


Ministerstwo finansów pracuje nad zmianą formularza PIT-16. Wniosek o rozliczenie z fiskusem w formie karty podatkowej ma być prostszy do wypełnienia. Podatnicy podadzą w nim mniej danych identyfikacyjnych.

W nowym formularzu skrócona zostanie m.in. część związana z danymi identyfikującymi przedsiębiorcę. Nie będzie konieczne już wpisywanie adresu zamieszkania; wystarczą imię i nazwisko oraz data urodzenia. Podatnik nie będzie musiał również podawać wysokości deklarowanej co miesiąc kwoty podatku, ponieważ informacji tej organy podatkowe i tak nie wykorzystują na potrzeby pomiaru podatku. Wysokość podatku w tym wypadku jest ustalana tzw. decyzją konstytutywną, wydawaną przez urząd skarbowy.

Zmieni się również formuła dotycząca odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Dotychczasowe oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością zostanie zastąpione pouczeniem o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym za podanie nieprawdziwych danych we wniosku.

(Źródło: PAP)