e-Podatki

1.1. Podpisano Protokół o zmianie konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei ws. unikania podwójnego opodatkowania 2013-11-05


W dniu 22 października 2013 r. w Seulu podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Seulu 21 czerwca 1991 r.

Główne zmiany wprowadzone do Konwencji z 1991 r. obejmują m.in. uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową oraz dodanie przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych, które są zgodne ze standardem OECD.

Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia korzyści umownych w sytuacjach, gdy podejmowane operacje nakierowane są na nieuprawnione uzyskanie przywilejów wynikających z Konwencji. Dostosowano postanowienia dotyczące podatków objętych Konwencją, przedsiębiorstw powiązanych oraz stosowania podatków u źródła dla odsetek wypłaconych w związku z działalnością instytucji wspierających finansowanie eksportu. Obniżona została także stawka podatku pobieranego u źródła dla należności licencyjnych z 10 proc. do 5 proc.

Tekst Protokołu dostępny jest na stronie internetowej finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków/Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)