e-Podatki

1.3. Nowy wzór PIT-16 2013-10-29


Od 2014 r. zmieni się wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Wymaganych będzie mniej danych identyfikacyjnych. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia z 10 października 2013 r. Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

We wniosku nie będzie trzeba już wypełniać pola z np. adresem siedziby/zamieszkania i innych danych, które mają już organy administracji podatkowej (zebrane w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników).

Zrezygnowano też z obowiązku podawania wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku. Informacje te bowiem i tak nie są wykorzystywane przez organy podatkowe na potrzeby określania wymiaru podatku.

Usunięto oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego w kontekście odpowiedzialności karnej za podanie niezgodnych z rzeczywistością danych. Zastąpiono je pouczenie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Straci moc obowiązującą rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz. 1732).

(Źródło: podatki.biz)