e-Podatki

1.2. VAT na e-booki? 2013-10-29


Czy stawki podatku VAT za książki papierowe i e-booki są zostaną zrównane? Sprawa ta wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Na razie w piątek podczas posiedzenia Rady Europejskiej ustalono, że utworzona zostanie specjalna grupa ekspercka, która przeanalizuje kwestie związane z opodatkowaniem VAT produktów cyfrowych.

Obecnie w Polsce e-booki są opodatkowane standardową stawką 23 proc., książki papierowe natomiast stawką 5 proc., a prasa 8 proc. O zrównanie stawek w dół od dłuższego czasu zabiegają Polska, Luksemburg i Francja.

Większość państw członkowskich przychyla się do propozycji Polski. Na razie jednak nie wydano żadnej wiążącej decyzji w tej sprawie. W grudniu br. na kolejnym posiedzeniu Rady temat ma zostać poruszony ponownie.

Jak tłumaczy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w swoim komunikacie,  „ustalono, że w prowadzonym aktualnie przeglądzie, Komisja Europejska zajmie się kwestiami właściwymi dla gospodarki cyfrowej, takimi jak zróżnicowane stawki podatkowe dla produktów cyfrowych i materialnych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Komisji dotyczącą ustanowienia grupy ekspertów ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej”.

W konkluzjach opublikowanych po posiedzeniu stwierdzono również, że państwa UE powinny kontynuować modernizację organów administracji publicznej – przez szybsze wprowadzanie usług w obszarze e-administracji, e-zdrowia, elektronicznych zamówień publicznych oraz elektronicznego fakturowania.

(Źródło: podatki.biz)