e-Podatki

1.4. Zmiana czasu – na co zwrócić uwagę! 2013-10-29


U podatników rejestrujących sprzedaż za pomocą kas fiskalnych w związku ze zmianą czasu mogły wystąpić problemy techniczne. Przestawienia czasu w urządzeniach można dokonywać tylko bezpośrednio po raporcie dobowym i przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż po północy, a przed zmianą czasu,mógł to być problem, zwłaszcza że w niektórych urządzeniach zmiany może dokonać tylko serwis.

Osobom pracującym w nocy z 26 na 27 października (zmieniliśmy wówczas czas z letniego na zimowy) za pracę dłuższą o godzinę przysługuje dodatkowe wolne udzielone w danym okresie rozliczeniowym, a jeśli to niemożliwe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach wraz z dodatkiem.

Wysokość dodatku wynosi 50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia. 100 proc. dodatku do wynagrodzenia przysługuje, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta, ale tylko te, które nie są dla pracownika dniami pracy. Jeśli nie, pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości 50 proc. Oprócz tego pracownik powinien otrzymać dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (w październiku 2013 r. 1,74 zł za każdą godzinę).

(Źródło: PAP)