e-Podatki

1.5. Zmiany w zakresie zwrotu akcyzy od samochodów osobowych 2013-10-22


W projekcie ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej m.in. doprecyzowano przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w razie wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu samochodu osobowego.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym prawo do ubiegania się o zwrot akcyzy przysługuje podmiotowi, który uzyskał prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, od którego akcyza została zapłacona.

Aby uzyskać zwrot, należy złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 107 ust. 1 u.p.a. wynikającym z projektu nowelizacji, o zwrot będzie mógł się ubiegać podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. Poza tym samochód w momencie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu musiałby być niezarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

(Źródło: abc.com.pl)