e-Podatki

1.3. Spółki komandytowe jednak bez CIT? 2013-10-15


Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym posłowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję, że spółki komandytowe nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zapłacą go tylko spółki komandytowo-akcyjne. Unikną go spółki komandytowe. Z takiego rozwiązania zadowolona jest Konfederacja Lewiatan.

- Wprowadzenie zmian zakładających podwójne opodatkowanie komandytariusza spółki komandytowej (19 proc. CIT płacony przez spółkę + 19 proc. PIT płacony przez wspólnika) doprowadziłoby do drastycznej podwyżki podatków, co w konsekwencji wyeliminowałoby z obrotu gospodarczego ten rodzaj spółki. Dzięki decyzji posłów przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w tej formie, korzystając z możliwości ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jednego ze wspólników (komandytariusza) i jednokrotnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W uzasadnieniu do projektu przekonywano, że ustanowienie tych spółek podatnikami podatku dochodowego jest podyktowane „dążeniem do pełniejszej realizacji wywodzonej w art. 84 Konstytucji RP, zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej". Spółka komandytowo-akcyjna wykorzystywana jest do celów optymalizacji podatkowej od momentu podjęcia przez NSA uchwały w składzie 7 sędziów. W konsekwencji akcjonariusz SKA nie płaci podatku do momentu wypłaty przez spółkę dywidendy.

W projekcie skierowanym do Sejmu zakładano jednak objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych również spółki komandytowe, które nie służą optymalizacji podatkowej. Zgodnie z ideą spółki osobowej są one transparentne podatkowo tj. podatnikami podatku dochodowego od dochodów z działalności tej spółki są wspólnicy płacący 19 proc. podatek z działalności gospodarczej.

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)