e-Podatki

2.1. Sprzedaż faktur sposobem na opóźnienia w płatnościach 2013-10-15


Firmy zmagają się z problemem opóźniania płatności. Kłopoty z długami ma np. o 21 proc. przedsiębiorstw transportowych więcej niż w roku 2012. Jak się okazuje, obecnie firmy częściej decydują się na sprzedaż faktur jeszcze przed datą wymagalności.

Firma windykacyjna EGB Finanse przeprowadziła badanie, z którego wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa (MMP), aby prowadzić bieżącą działalność, muszą opóźniać spłaty obciążeń podatkowych czy składek na ZUS. Robi tak aż 21 proc. firm z tego sektora. Z kolei 39 proc., odwleka termin zapłaty za towary i usługi kupione od dostawców.

Problem widoczny jest zwłaszcza w branży transportowej (TSL). Z danych Krajowego Rejestru Długów BIG wynika, iż z zadłużeniem zmaga się obecnie aż o 21 proc. więcej przewoźników niż w 2012 roku. Łączna wartość zadłużenia przekracza kwotę 280 mln zł. Większość długów (88 proc.) stanowią zobowiązania przeterminowane o co najmniej 12 miesięcy.

Prezes zarządu EGB Finanse, dr Krzysztof Matela podkreśla, że w ciągu ostatniego roku z faktoringu skorzystało tylko 6 proc. mikroprzedsiębiorców z branży TSL. Dla firm z sektora MMP barierą nie do pokonania są zazwyczaj związane z tym koszty i wymagania dotyczące minimalnego stażu na rynku, poziomu obrotów bądź utrzymywania bieżącej płynności finansowej. Jak tłumaczy prezes zarządu, w konsekwencji pogorszenia się sytuacji gospodarczej coraz więcej firm korzysta z możliwości sprzedaży faktur. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają przewoźnicy. Aż 70 proc. faktur nabytych w I półroczu 2013 r. przez EGB Finanse pochodziło właśnie z tej branży. Zazwyczaj były to faktury o wartości ok. 4 tys. zł, w 30 dniu przed terminem wymagalności.

(Źródło: podatki.biz)