e-Podatki

1.2. Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT 2013-10-15


W rozliczeniach w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązywać będą nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT. Zmienione mają zostać formularze PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D. Mają mieć one zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 26 września 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji, i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ma ono wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Straci wówczas moc obecne rozporządzenie z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 1552).

Wzory zostaną dostosowane głównie do zmian (nowelizacja z dnia 29 lipca 2011 r.) w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Nie będzie już trzeba podawać niektórych danych identyfikacyjnych.

Zmodyfikowana zostanie również formuła dotycząca odpowiedzialności karnej skarbowej. Pouczenia informujące zastąpią obecnie stosowane oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Stosowanie dotychczasowych wzorów będzie dozwolone do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Nowe formularze mają mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. oraz dokonanych od tego dnia odliczeń.

(Źródło: podatki.biz)