e-Podatki

2.1. Kiedy fiskus nadużywa swoich uprawnień 2013-10-08


Urzędy skarbowe wysyłają do przedsiębiorców wezwania nakazujące ujawnienie wysokości sprzedaży. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to kolejny przykład restrykcyjnego postępowania wobec biznesu, a fiskus dążąc do wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorców czasem nadużywa swoich uprawnień do przeprowadzenia czynności sprawdzających i swoimi żądaniami wykracza poza te wynikające z przepisów prawa.

- Tego rodzaju działań organów podatkowych nie można akceptować tym bardziej, jeśli nadaje się tej samowoli pozory zgodności z prawem i straszy podatników odpowiedzialnością karną - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przykładem takich działań są pisma do podatników zobowiązujące ich do złożenia informacji dotyczących przyczyn spadku sprzedaży lub wpłacanych kwot podatku w porównaniu do analogicznych okresów z lat poprzednich oraz pisma z żądaniem wyjawienia informacji o wysokości sprzedaży w celu weryfikacji obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Czasem dotyczą one podania prognozy wpłat podatków w przyszłych okresach. W niektórych korespondencjach organy podatkowe grożą podatnikowi odpowiedzialnością karną, za przekazanie danych, których obowiązek podawania nie wynika z przepisów.

Zgodnie z art. 272. Ordynacji podatkowej organy podatkowe pierwszej instancji,
dokonują czynności mających na celu: sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów. Stwierdzają również formalną poprawność dokumentów. W zakresie tych czynności nie mieści się jednak prośba o podanie przyczyn spadku wpłat w stosunku do porównywalnego okresu.

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)