e-Podatki

1.1. Centralne biuro łącznikowe ds. wymiany informacji podatkowych 2013-10-08


Izba Skarbowa w Poznaniu będzie pełnić funkcję centralnego biura łącznikowego, odpowiedzialnego za kontakty i wymianę informacji z administracją podatkowo-skarbową innych państw. Resort finansów opublikował nowy projekt rozporządzenia (z 1 października 2013 r.) w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego.

Centralne biuro łącznikowe powstanie ze względu na konieczność dostosowania do dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31. 03. 2010 r.).

Według unijnych przepisów, w każdym państwie członkowskim działać ma centralne biuro łącznikowe, odpowiedzialne za kontakty w sprawach podatkowych z innymi państwami UE oraz resztą świata. W Polsce taką rolę pełnić będzie Izba Skarbowa w Poznaniu, gdzie już obecnie funkcjonuje biuro ds. wymiany informacji podatkowych.

Jak podano w projekcie „przy wyznaczeniu Izby Skarbowej w Poznaniu kierowano się zarówno doświadczeniem pracowników tej izby w zakresie międzynarodowej współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych, jak i wymiany informacji o podatkach pośrednich. Ponadto jednostka ta jest przygotowana infrastrukturalnie i teleinformatycznie do współpracy międzynarodowej (wykorzystuje sieć łączności CCN), posiada także dostęp do baz danych wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej w ramach obecnie wykonywanych zadań”.

(Źródło: podatki.biz)