e-Podatki

1.3. 1 proc. przekazało prawie 50 proc. podatników 2013-10-08


Ponad 11,5 mln Polaków rozliczających podatek dochodowy za 2012 r. przekazało 1 proc. należnego podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP). Na konta ponad 7 tys. organizacji wpłynęło 480 mln zł.

Liczba osób decydujących się na wsparcie OPP wzrosła o ponad 370 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 11,5 mln, co stanowi 44 proc. ogólnej liczby podatników. Organizacje otrzymały również o 20,6 mln zł więcej pieniędzy na swą działalność (wzrost rok do roku o 4 proc.). Potwierdza to utrzymującą się nieprzerwanie od 2004 r. (wtedy po raz pierwszy podatnicy mieli możliwość przekazania 1 proc. należnego podatku na rzecz OPP) wzrostową tendencję liczby osób wspierających organizacje oraz wpływających do nich kwot.

Przeciętna kwota przekazana z jednego wniosku podatkowego za 2012 r. wyniosła 42 zł. Największą część kwoty ogólnej – 463,4 mln zł – przekazali podatnicy składający zeznania za 2012 r. na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37. Najwyższe wpłaty zebrały izby skarbowe obejmujące duże aglomeracje: warszawska (prawie 109 mln zł, co daje 22,7 proc. ogólnych wpływów z tytułu 1 procenta), katowicka (63 mln zł i 13,2 proc.) oraz poznańska (42,7 mln zł i 8,9 proc.). Najmniej wpływów zanotowały izby w Opolu (10 mln i 2,09 proc.), Zielonej Górze (10,1 mln zł i 2,1 proc.) i Kielcach (10,5 mln zł i 2,2 proc.).

Z kolei wśród organizacji pożytku publicznego bezapelacyjnym liderem okazała się – podobnie jak rok wcześniej – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą". Podatnicy wsparli ją kwotą ponad 117 mln zł, kilkukrotnie wyższą od sum przekazanych następnym na liście organizacjom.

Instytucja 1 proc. została wprowadzona w Polsce w 2004 r. Wówczas podatnicy sami wpłacali pieniądze na rzecz wybranej organizacji, a następnie zmniejszali podatek o przekazaną kwotę. W kolejnych latach zainteresowanie społeczeństwa pomocą finansową dla OPP systematycznie rosło. Skokowy wzrost darczyńców (z 1,6 do 5,1 mln) odnotowano m.in. w 2008 r., od kiedy zadeklarowany przez podatników 1 proc. przekazują organizacjom urzędy skarbowe. Podatnicy nie muszą obecnie wypełniać również wielu formalności – na zeznaniu PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.

Wykaz organizacji, które otrzymały 1 proc. podatku należnego za 2012 r., jest zamieszczony na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce PIT/ Statystyki.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)