e-Podatki

1.3. Zmiana zasad wystawiania faktur 2013-10-01


Zmienią się zasady wystawiania faktur. Ministerstwo finansów przygotowało już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiany wynikają z nowelizacji z 7 grudnia 2012 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r.

W projekcie rozporządzenia określono sytuacje, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych lub inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Podano też przypadki, w których możliwe są późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Faktury będzie musiał wystawić każdy podatnik, bez względu na to, czy został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, czy też nie dokonał rejestracji dla celów podatku VAT. Zakres danych na fakturze został więc zbliżony do zakresu danych wymaganych na rachunku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

(Źródło: abc.com.pl)