e-Podatki

1.1. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym czeka na podpis prezydenta 2013-10-01


Sejm poparł senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która implementuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Od 1 listopada 2013 r. akcyzą objęte zostaną wyroby gazowe, m.in. gaz ziemny. Nowelizacja jest związana z wygaśnięciem 31 października 2013 r. zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego dla celów opałowych. Po tej dacie Polskę obejmą regulacje unijne, przewidujące zwolnienie tych wyrobów z akcyzy w konkretnych sytuacjach.

Nowelizacja wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące zwolnień z opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych. Z akcyzy zwolnione będą m.in.: podmioty zużywające gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych: gospodarstwa domowe oraz organy użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale. Wśród warunków zwolnienia gospodarstw domowych z akcyzy są m.in. ograniczenia ilościowe – np. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym) zwolnione z akcyzy będzie zużycie w ilościach nieprzekraczających 10 m3/h i 8000 m3 rocznie gazu ziemnego wysokometanowego grupy E. Zwolnione będzie także zużycie do 25 m3/h i 10650 m3 rocznie gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw oraz Ls.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami Senatu zwolnieniem od akcyzy będzie objęte także zużycie – w ilościach do 25 m3/h oraz 10650 m3 rocznie – gazu ziemnego z grup Ln i Lm, czyli gazu o najniższej wartości opałowej. Ponadto nowelizacja zwalnia z akcyzy m.in. wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: do przewozu towarów i pasażerów koleją, łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Z podatku akcyzowego zwolnione będą również wyroby gazowe przeznaczone do użycia w produkcji energii elektrycznej oraz wyrobów energetycznych, a także do napędu statków powietrznych i w żegludze, z wyłączeniem rekreacyjnych prywatnych rejsów i lotów. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

(Źródło: sejm.gov.pl)