e-Podatki

1.2. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami 2013-10-01


Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie 21 czerwca 1989 roku, podpisanego w Warszawie 29 stycznia 2013 r.

Zmiany to konsekwencja dążeń Polski do usunięcia zapisów dotyczących „odliczeń podatków fikcyjnych” (tzw. tax sparing) z zawartych przez nasz kraj umów. Indie to kolejny kraj, z którym Polska podpisuje porozumienie o zniesieniu klauzuli tax sparing. Protokół aktualizuje listę podatków objętych umową – z podatków polskich usunięty zostaje m.in. podatek rolny i wyrównawczy, strona indyjska usuwa podatek od spółek. Umowa będzie dotyczyć w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a w Indiach podatku dochodowego oraz edukacyjnego.

W protokole wprowadzono też zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego do wszystkich kategorii dochodów. Pierwsze czytanie projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu odbyło się w dniu 29 sierpnia br. w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, zaś drugie przeprowadzono w dniu 25 września 2013 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

(Źródło: sejm.gov.pl)