e-Podatki

Niejasne opodatkowanie umów zlecenia. 2006-01-24


Urzędy skarbowe zalała fala wniosków o interpretacje w sprawie VAT od umów zlecenia. To efekt przepisu, z którego nie wynika, kiedy trzeba płacić podatek, a kiedy jest się z niego zwolnionym.

(…) Chodzi o art. 15 ustawy o VAT, który określa, kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Do tej grupy zaliczone zostały m.in. osoby fizyczne "wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą". Tak więc działalnością - w rozumieniu ustawy - będzie zarówno działalność producentów, handlowców, usługodawców czy rolników, jak i osób wykonujących wolne zawody. Także wówczas, gdy "czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy" (art. 15 ust. 2).

Jednak prawdziwym źródłem kłopotów interpretacyjnych jest ust. 3 tego przepisu. Na jego mocy niektóre czynności nie są uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą.

Decydują nieprecyzyjne warunki
Kontrowersyjny jest zwłaszcza art. 15 ust. 3 pkt 3. To na jego podstawie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT nie jest działalność artystów, literatów, naukowców, trenerów (nawet sędziów prowadzących zawody sportowe), dziennikarzy, polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, biegłych sądowych, obrońców z urzędu i np. menedżerów. Nie jest taką działalnością jednak wówczas, gdy "z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich".

Tyle przepis, gorzej z jego stosowaniem w praktyce. Wychodzi bowiem na to, że każdą umowę zlecenia lub o dzieło należy z osobna analizować pod kątem tych warunków. Od zapisanych w niej sformułowań, a w konsekwencji od tego, czy umowa spełnia wymogi ustawowe, czy też nie, zależy prawo do zwolnienia z VAT bądź konieczność stosowania stawki podstawowej w wysokości 22 proc. (…)

Wobec powyższego, jedynym rozwiązaniem powyższego problemu jest zwrócenie się do swojego urzędu skarbowego o wydanie interpretacji stosowania przepisów.


(źródło: Rzeczpospolita 24/01/2006)