e-Podatki

2.2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych o deregulacji 2013-09-24


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rozpoczęła już prace nad projektem ustawy drugiej transzy deregulacyjnej. Zmiany mają objąć kolejnych 91 profesji, w tym doradcę podatkowego. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwróciła uwagę, że rozwiązania zaproponowane w projekcie mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W dniu 24 września br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, podczas którego reprezentanci samorządów i organizacji zrzeszających otwierane zawody, mają przedstawić swoją opinię na temat zmian przewidzianych w projekcie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Krajowa Rady Doradców Podatkowych przypomniała, że zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania zostały uregulowane w ustawie, a kolejne nowelizacje wzmacniały tę rolę, w szczególności poprzez nadanie immunitetu materialnego i zwiększenie ochrony tajemnicy zawodowej. Każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji, wykupienia ubezpieczenia OC oraz przestrzegania zasad etyki. Zaniedbanie tych obowiązków wiąże się z sankcjami ze strony samorządu zawodowego i może doprowadzić  do usunięcia doradcy z listy, co jest równoznaczne z zakazem wykonywania zawodu. Obowiązki te mają zapewnić formalne bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych prowadzonych lub nadzorowanych przez doradcę podatkowego.

Krajowa Rady Doradców Podatkowych jest zaniepokojona tym, że z projekt Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wynika, że po deregulacji każdy – niezależnie od posiadanej wiedzy i kwalifikacji – będzie mógł udzielać porad i opinii, prowadzić księgi podatkowe oraz sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe.

Podatnicy, którzy po deregulacji zdecydują się korzystać z usług doradztwa podatkowego świadczonych przez niewykwalifikowane podmioty, sami będą ponosić ryzyko finansowe i karno- skarbowe. Nie będą mogli przerzucić odpowiedzialności z tytułu błędnej porady czy rozliczenia na podmiot bez uprawnień doradcy podatkowego.

Ponadto, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwróciła też uwagę na możliwość wycieku informacji - np. dotyczących kontrahentów czy danych finansowych firmy - na zewnątrz. Doradcy mają obowiązek dochowania tajemnicy. Pozostałe osoby formalnie takiego obowiązku nie mają.

(Źródło: Krajowa Rada Doradców Podatkowych)