e-Podatki

1.4. Świadczenia ze specjalnych programów przeciwdziałania bezrobociu bez podatku 2013-09-24


Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych. Zwolnieniem objęte będą dochody uzyskane w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

O zwolnienie wnioskował resort pracy. Jest ono zasadne ze względu na charakter świadczeń i ma stanowić dodatkowe wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ze zwolnienia z PIT korzysta aktualnie już kilka elementów wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy. Są to świadczenia związane ze studiami podyplomowymi, szkoleniami czy ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym roku zwolnione mają być dodatkowo świadczenia zapisane w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli programy specjalne – „zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy”.