e-Podatki

1.2. Będą zmiany w ustawie o spadkach i darowiznach 2013-09-24


Na najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. (sygn. P 36/10).

Trybunał uznał wówczas, że zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę, zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione), wprowadzona w dniu 1 stycznia 2007 r., jest niezgodna z Konstytucją. Aby skorzystać z ulgi, konieczne było zawarcie umowy o opiekę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz sprawowanie opieki co najmniej przez 2 lata od momentu poświadczenia podpisów. Nie przygotowano wówczas przepisów przejściowych, co spowodowało, że nowelizacja pozbawiła możliwości nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej spadkobierców, którzy zawarli umowę o opiekę przed organem gminy, sprawowali ją przez 2 lata, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r.

W projekcie zaproponowano przyznanie ulgi podatkowej właśnie tym osobom. Podatnicy, wobec których ustalono już zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia ulgi, mogliby wznowić postępowanie.

(Źródło: abc.com.pl)