e-Podatki

VAT już na nowych formularzach. 2006-01-24


W styczniu już wszyscy podatnicy muszą złożyć deklarację VAT-7 na nowym formularzu. Jego wzór określił minister finansów w rozporządzeniu z 19 września 2005 r. (Dz. U. nr 185, poz. 1545).

(…) W nowej deklaracji, w poz. 21, należy wykazać niepodlegającą opodatkowaniu dostawę towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju, z tytułu których przysługuje odliczenie. Natomiast w poz. 23 trzeba uwzględnić wartość sprzedaży towarów, od których zwrócono podatek podróżnym (i stawka VAT wynosi 0 proc., o czym mówi art. 129 ustawy o VAT). W poz. 57 będzie można wpisać kwotę podatku, którą urząd powinien zwrócić w ciągu 60 dni. Zlikwidowano natomiast niektóre pozycje w tzw. informacjach dodatkowych. Nie trzeba już np. wykazywać podatku naliczonego od paliwa do samochodów osobowych, którego i tak nie można odliczyć.

Nowe deklaracje stosuje się już od rozliczenia za wrzesień 2005 r., z tym że do 31 grudnia 2005 r. można było korzystać ze starych wzorów. Ale wyjątek ten nie dotyczył podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju.

Nowe formularze (VAT-7K) muszą też stosować podatnicy rozliczający się kwartalnie (tak jak VAT-7 składa się je do 25 stycznia). Tu zmiany są identyczne. Wszystkie aktualne deklaracje dla podatników VAT dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl (Podatki/Formularze podatkowe). (…)


(źródła: Rzeczpospolita 24/01/2006)