e-Podatki

1.2. Niższa opłata za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej 2013-09-17


Z najnowszej wersji projektu założeń do zmian w Ordynacji podatkowej wynika, że Ministerstwo finansów obniży jednak opłatę za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej związanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

W projekcie zmian w Ordynacji podatkowej przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. klauzuli unikania prawa podatkowego. Organy podatkowe będą mogły kwestionować skutki podatkowe transakcji, jeżeli uznają, że jej głównym celem było osiągnięcie korzyści podatkowej, a nie określonego efektu gospodarczego. Minister finansów miałby wydawać tzw. opinie zabezpieczające dotyczące stosowania takiej klauzuli, wyjaśniając w nich, jakie działanie podatnika będzie uznane za dopuszczalną optymalizację podatkową, a jakie - za unikanie opodatkowania. Opinia miałaby zawierać ocenę, czy planowana przez podatnika czynność prawna spełnia kryteria zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Pierwotnie za wydanie opinii Ministerstwo Finansów planowało pobieranie opłaty w wysokości: 25 tys. zł i 50 tys. zł. Tak wysoka opłata mogłaby jednak uniemożliwić małym i średni firmom skorzystanie z tej formy zabezpieczenia.

Z aktualnej wersji projektu, opublikowanego na stronie internetowej wynika, że resort finansów obniżył stawki. Za wydanie opinii zabezpieczającej firma zapłaciłaby 15 tys. zł lub 30 tys. zł w razie transakcji z podmiotami zagranicznymi.

MF utrzymało natomiast propozycje dotyczące m.in. rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez banki, czy możliwości blokowania rachunków bankowych firm. Propozycje te krytykowali nie tylko eksperci podatkowi, ale także w swoich opiniach do projektu rządowi legislatorzy, czy administracja rządowa.

W założeniach przewidziano również m.in. powołanie niezależnej od administracji skarbowej Rady ds. Unikania Opodatkowania, która ma wydawać opinie w sprawach dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt obejmuje także regulacje dotyczące interpretacji podatkowych, przedłużania kontroli skarbowych, czy wydawania decyzji o zabezpieczeniu majątku podatnika.

(Źródło: PAP)