e-Podatki

1.3. Wywiad skarbowy coraz bardziej skuteczny 2013-09-17


Wywiad skarbowy jest coraz bardziej skuteczny. Ze statystyk, do których dotarł "Puls Biznesu" wynika, że w ostatnim półroczu 2013 r. pracownicy służb ścigających przestępców podatkowych doprowadzili do zabezpieczenia mienia o wartości blisko 900 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż przez cały ubiegły rok (386 mln zł).

Wartość zabezpieczonego mienia to połowa wszystkich wykrytych przez wywiad skarbowy nieprawidłowości podatkowych w pierwszym półroczu 2013 r. Ze statystyk wynika, że było to ponad 1,7 mld zł (dla porównania przez cały 2012 r. służba wykryła nieprawidłowości podatkowe na łączną kwotę blisko 2,5 mld zł.).

Z tej kwoty przestępstwa dotyczące podatku akcyzowego to ponad 137 mln zł, a oszustwa dotyczące podatku od osób fizycznych (PIT) 145 mln zł. Najwięcej wykrytych przez wywiad skarbowy nieprawidłowości stanowiły sprawy związane z wyłudzaniem podatku VAT - około 1,35 mld zł.

(Źródło: PAP)