e-Podatki

1.4. Zgłoszenia celne – nowelizacja przepisów 2013-09-17


W dniu 28 września 2013r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1070). Zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców, bowiem część obowiązków związanych ze zgłoszeniami, stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów, zostanie zlikwidowana.

Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już obowiązku obliczania w zgłoszeniu przywozowym należności celnych. Ułatwienie dotyczyć będzie przypadków zakończenia procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem należności poprzez nadanie przeznaczenia powrotnego wywozu.

Inną zmianą jest zwiększenie łącznej dopuszczalnej wartości towarów w jednej przesyłce (z równowartości 70 do 150 euro). Ministerstwo Finansów podkreśla, że będzie to możliwe przy zgłoszeniach zbiorczych dla towarów „jednocześnie zwolnionych od należności celnych przywozowych i od podatku w trybie przepisów odrębnych”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesyłu ropy i gazu. Również tutaj procedury zostaną częściowo odformalizowane. Jak podkreśla resort finansów „Rozporządzenie, poprzez wprowadzenie uproszczeń w wypełnianiu zgłoszeń celnych, będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość”.

(Źródło: podatki.biz)